Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Suomen Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2027 esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030 sekä yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 2027 sekä toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukainen jätehuollon tavoitetila

 1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
 2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.
 3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
 4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.
 5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
 6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
 7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja
 8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on hyödynnettävissä digitaalisesti.
 9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.
 10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja toimintaedellytyksiä.

Painopisteet ja niiden alle asetetut yksityiskohtaiset tavoitteet

Yhdyskuntajätteet

 • Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä
 • Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 57 %

Pakkausjätteet

 • Pakkausjätteiden uudelleenkäyttö lisääntyy
 • Pakkausjätteen kierrätystä lisätään vähintään pakkausjätedirektiivin edellyttämälle tasolle
 • Kertakäyttömuovituotteiden vähentäminen
 • Vähennetään kertakäyttömuovituotteiden käyttöä

Biohajoavat jätteet

 • Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä
 • Kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään 65 %
 • Kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitevalmisteita

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön määrät kasvavat
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osuus sekajätteestä vähenee ja kierrätys lisääntyy
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin kiertoon
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat vaaralliset aineet saadaan pois kierrosta

Rakentamisen jätteet

 • Rakentamisen jätemäärä vähenee
 • Rakennus- ja purkujätettä hyödynnetään materiaalina vähintään 70 %
 • Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä lisätään riskit halliten
Julkaistu 15.7.2019 klo 16.09, päivitetty 15.2.2023 klo 11.31
 • Tulosta sivu