MuoviLIFE on nyt PlastLIFE - hanke alkamassa vuonna 2023

PlastLIFE jatkoon - rahoitushakemus hyväksytty ja hanke etenemässä toteutukseen

PlastLIFE-hankehakemus on alustavasti hyväksytty ja hanke on näillä näkemin etenemässä toteutukseen vuoden 2023 puolella. Kiitos kaikille yhteistyössä mukana olleille! Hankkeesta, sen käynnistymisestä sekä viestinnästä tiedotetaan lisää alkuvuoden 2023 aikana.

Lisätietoa - liity VIP-sähköpostilistalle

Haluatko kuulla PlastLIFE:sta ensimmäisten joukossa? Ilmoittautumalla sähköpostilistalle saat tiedot hankkeen etenemisestä, hankkeen tuottamista materiaaleista, kampanjoista, uutisista sekä yhteistyömahdollisuuksista. 

Taustaa

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE käynnistivät esivalmistelun muoviaiheisen LIFE IP -hankkeen rahoituksen hakemiseksi EU:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä

  • muoveista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi,
  • kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovien kierrätyksen tehostamiseksi ja
  • muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tiekartassa on tunnistettu käynnistettävissä olevia toimia, joilla voidaan ottaa ensiaskeleet kohti uudenlaista, kestävää muovitaloutta.

Joukossa on myös toimenpiteitä, jotka edellyttävät pidemmän aikavälin toteutusta, lisäresursseja, tietoisuuden lisäämistä, kulutustottumusten muutoksia, tutkimusta, tuotesuunnittelua, teknologioita, markkinoita, kehitystyötä sekä lainsäädäntöä ja politiikkaa.

Muovitiekartalla ei kuitenkaan ole katettu koko muovihaasteen kenttää. Muoveista ja niiden käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Tietämyksen lisääntyessä tarvitaan uusia toimia. Myös näitä uusia toimia kehitetään ja demonstroidaan PlastLIFE-hankkeessa.

Miten hankevalmistelu eteni?

Ensimmäinen verkkotyöpaja hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin 11.11.2020 klo 13-15. Tilaisuudessa keskusteltiin ja työstettiin hankkeen sisältöä. Kooste tapahtuman tuloksista löytyy tämän sivun sivupalkista.

Tapahtuman jälkeen käynnistettiin hankeideoiden haku, joka keräsi hienosti, laajasti kiinnostusta.

Toinen verkkotyöpaja hankevalmisteluun osallistumisesta kiinnostuneille ja hankeideansa valmistelleille tahoille järjestettiin 9.2.2021. 

Hakukuulutus julkistettiin 13.7.2021. Haun sisältöjen katsottiin täsmäävän jo valmisteltuihin suunnitelmiin, joten hankevalmistelua päätettiin jatkaa samojen suunnitelmien pohjalta.

Hakukuulutuksen jälkeinen työpaja pidettiin 17.8.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi hakukuulutuksen sisältöjä pääpiirteittään, linjattiin valmistelun seuraavat askeleet sekä ohjeistettiin talous- ja budjettiasioissa ensimmäisiä huomioitavia kokonaisuuksia. Hankkeelle myös valittiin akronyymi: PlastLIFE.

Syksyllä 19.10.2021 jätettiin ns. concept note -hakemus, jossa hankekokonaisuus partnereineen oli oltava valmiina. Tästä vaiheesta päästiin jatkoon, ja varsinainen hakemus partnerikohtaisin budjetein jätettiin keväällä 2022. 

Muovi LIFE -hankkeen etenemisprosessi_ISO
PlastLIFE -hankkeen valmistelun eteneminen. Klikkaa suurempaan kuvaan.

 

Lisätietoja

  • Projektiassistentti Waltteri Heikkilä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 021, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 700, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • EU-projektisuunnittelija Kata Kreft-Burman, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 2120, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 612, etunimi.sukunimi@syke.fi
LIFE TA-rahoitus 
 
 
PlastLIFE-projektia on valmisteltu Muovi LIFE TA-hankkeella, joka on saanut EU:n LIFE-ohjelmasta Technical Assistance-rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
Julkaistu 28.9.2020 klo 12.26, päivitetty 10.1.2023 klo 11.37
  • Tulosta sivu