Muovitiekartta Suomelle

Ympäristöministeriö laati syksyllä 2018 laaja-alaisen yhteistyöverkoston – ja kansalaisten – tuella Muovitiekartan Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja.

Tiekartan ehdottamat tärkeimmät toimenpiteet

 1. Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta
 2. Selvitetään muoviveron käyttöönotto
 3. Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa
 4. Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua rakennustyömailla
 5. Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista
 6. Otetaan talteenotetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön
 7. Panostetaan isosti korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics -osaamisverkosto
 8. Nostetaan muovihaaste näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle
 9. Viedään osaamista ja ratkaisuja
 10. Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista
Julkaistu 16.7.2019 klo 12.30, päivitetty 21.9.2020 klo 16.54
 • Tulosta sivu