Kuntien, alueiden ja yritysten tavoitteet

Kiertotalouden edistämisessä alueellinen yhteistyö on tärkeää. Circwaste-hankkeessa Lounais-Suomi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala ovat laatineet alueelliset Kiertotalouden tiekartat.

Monet kunnat ovat asettaneet tavoitteita materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn vähentämisen suhteen sekä ryhtyneet toimenpiteisiin. Circwaste-hankkeen edelläkävijäkunnat ovat parhaillaan laatimassa kuntakohtaisia Kiertotalouden tiekarttojaan, jotka valmistuvat vuoteen 2021 mennessä.

FISU-verkoston kunnat tavoittelevat hiilineutraaliuden lisäksi jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä ja ovat laatineet resurssitehokkuuden tiekartat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monet yritykset ovat jo pitkään seuranneet toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia, asettaneet tavoitteita ja kehittäneet uusia kestävämpiä prosesseja, palveluja ja käytäntöjä. Työkaluina voidaan käyttää esimerkiksi materiaali- ja energiakatselmuksia sekä ympäristöstandardeja (ISO tai EMAS).
Julkaistu 16.7.2019 klo 12.37, päivitetty 21.9.2020 klo 17.01
  • Tulosta sivu