PlastLIFE edistää muovien kestävää kiertotaloutta

PlastLIFE-hankkeen toiminta-alue kartalla
© Suomen ympäristökeskus

PlastLIFE on laaja kansallinen yhteistyöhanke muovien kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen hanke käynnistyi joulukuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka. Se kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja on kokonaisbudjetiltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Syken vetämä monipuolinen toimijajoukko kehittää yhdessä keinoja

  • muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen, roskaantumisen ja turhan kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovijätteen kierrätyksen tehostamiseksi,
  • fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi ja kierrätysmuovien hyödyntämiseksi sekä
  • muovijätteen sisältämien haitallisten aineiden analytiikan ja riskinarvioinnin kehittämiseksi.

Tällä tavalla PlastLIFE on mukana toteuttamassa Suomen kansallista ohjelmaa Muovitiekarttaa, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Konsortiossa ovat mukana Syken ja ympäristöministeriön lisäksi Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Vaahterinen Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Turun yliopisto.

PlastLIFE-hanketta rahoittaa pääosiltaan EU LIFE-ohjelma. Partnereiden omarahoituksen lisäksi rahoitusta saadaan ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, Lappeenrannan kaupungilta, Keskitien säätiöltä, ProAgria Länsi-Suomelta, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä sekä useilta yrityksiltä: Olvi Oyj, HKScan Finland Oy, Orkla Confectionery&Snacks Ab, DS Smith Finland, RKW Finland, Metsä Board Oyj, Wipak Oy.

Julkaistu 10.3.2023 klo 9.44, päivitetty 28.5.2024 klo 9.40
  • Tulosta sivu