Euroopan komission kiertotalouspaketti

Euroopan komissio julkaisi 2.12.2015 ensimmäisen ns. kiertotalouspaketin, johon kuului kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä ehdotukset jätealan direktiivien muuttamisesta. Lisäksi toimintasuunnitelma sisälsi tarkempia tavoitteita useille jätemateriaaleille (muovit, elintarvikejätteen, kriittiset raaka-aineet, rakennus- ja purkujätteet, biomassan ja biopohjaiset tuotteet).

Kiertotalouspaketti käynnisti EU-laajuisen muutosprosessin herättäen niin poliitikot kuin yrityksetkin tunnistamaan sekä kiertotalouden mahdollisuudet mutta myös kaiken vielä jäljellä olevan työn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Huhtikuussa 2018 huhtikuuta hyväksyttiin uusi, päivitetty kiertotalouspaketti, joka asettaa tavoitteet kierrätykselle ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrälle EU:ssa. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60 prosenttiin ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65 %. Pakkausjätteen EU:n laajuinen kierrätystavoite puolestaan on 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2030 mennessä, tavoitteiden vaihdellessa materiaaleittain.

Julkaistu 15.7.2019 klo 15.16, päivitetty 21.9.2020 klo 16.25
  • Tulosta sivu