Regionvisa delprojekt

Verksamheten i projektet CIRCWASTE är koncentrerad till Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Karelen och Sydvästra Finland. I dessa områden genomförs närmare 20 pilotprojekt, som producerar konkreta resultat.

Exempel på delprojekten är bland annat utveckling av nya återvinningsparker och återvinningsåtgärder, återbruk av plastfraktioner, utveckling av distribution av överbliven mat, biogasproduktion, intelligenta administrationssystem och skapande av industriella symbioser.

Läs mer om regionernas projekt inom cirkulär ekonomi:

Publicerad 15-01-2020 kl. 10.51, uppdaterad 15-01-2020 kl. 12.43
  • Skriv ut sidan