Aktuellt

Nyheter

img
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland 15-12-2022
Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregioner som deltar i uppföljningen under perioden 2016–2021 (2018–2021 för vissa kommuner). Utvecklingen för hushållens avfallsmängder har varit varierande: i omkring hälften av kommunregionerna ökade mängden hushållsavfall per invånare och i omkring hälften minskade den.
Läs mer
img
Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad 24-05-2022
Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.
Läs mer
Mera nyheter

Regionala nyheter

img
Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis 07-03-2022
Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidigt finns ett ramavtal för nya möbler.
Läs mer
img
Barn och unga praktiserar cirkulär ekonomi i skolorna i Riihimäki 29-11-2021
Cirkulär ekonomi är ett av Riihimäkis viktigaste projekt och sedan 2019 har varje skola i kommunen haft en ansvarig för cirkulär ekonomi. Läroplaner för cirkulär ekonomi har också utarbetats för låg- och högstadieskolor.
Läs mer
Mera regionala nyheter
  • Skriv ut sidan