Verktyg och tjänster

Det finns många verktyg, metoder och verksamhetssätt för att främja cirkulär ekonomi för såväl företag som kommuner, förvaltning och invånare. Vägkartan för cirkulär ekonomi är ett verktyg för att fastställa mål och åtgärder samt engagera intressentgrupper. Mer konkreta metoder är till exempel materialöversikter, hållbara offentliga upphandlingar och industriella symbioser. Information som stöd vid beslutsfattande och uppföljning av resultat fås med olika beräkningar och livscykelbaserade verktyg.

Goda praxis för cirkulär ekonomi

Vill du veta hurdana metoder och försök som finns på andra ställen i Finland och i världen gällande cirkulär ekonomi och avfallshantering? Circwaste-projektet samlar och delar med sig av bra exempel via webbtjänsten Materiaaliloikka.

Också andra aktörer har samlat och delat med sig av goda praxis för cirkulär ekonomi. Till exempel har Europeiska kommissionens program LIFE samlat fler än 100 projekt förknippade med cirkulär ekonomi i en publikation. Circular Europe Network har publicerat goda praxis i en karttjänst. Sitra i Finland samlar å sin sida en lista över intressanta företag som representerar cirkulär ekonomi.

Mer information

  • Forskare Hanna Savolahti Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Circwaste-projektets projektchef, gruppchef Tuuli Myllymaa Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi
Publicerad 04-12-2019 kl. 10.14, uppdaterad 28-04-2021 kl. 7.16
  • Skriv ut sidan