Teolliset symbioosit

Teollisessa symbioosissa yritykset voivat hyödyntää toistensa sivuvirtoja ja prosesseja tuottaen samalla lisäarvoa ja mahdollisesti uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Teollisten symbioosien avulla voidaan tehostaa materiaalivirtojen ja energian kulutusta. Usein teolliset symbioosit ovat maantieteellisesti lähekkäin, mutta se ei ole välttämätöntä.

Circwaste-hankkeessa tuotetaan yhteistyössä Motivan kanssa FISS-toiminnan työpajakonsepti. Kaksiosaisessa työpajassa perehdytään yrityksiä teollisten symbioosien hyötyihin ja Materiaalitori.fi:n käyttöön. Toiseen työpajaan kutsutaan potentiaalisia symbioosien osapuolia ja avustetaan yhteistyön syntyä.

Circwaste-hankkeen tavoitteena on järjestää hankkeen aikana 12 eri työpajaa kehittäen samalla työpajakonseptia toimivaksi kokonaisuudeksi.

Jos olet kiinnostunut järjestämään alueellesi työpajan, ota vapaasti yhteyttä ensisijaisesti lehtori Annika Holmbomiin (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, Turku AMK).

Lisätietoja

  • Lehtori Annika Holmbom Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Projektipäällikkö Hannele Tiitto, Pirkanmaan liitto, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
  • Projektipäällikkö Teemu Saralampi Kemin Digipolis Oy, etunimi.sukunimi@digipolis.fi
  • Tutkija Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

Julkaistu 1.6.2017 klo 16.02, päivitetty 24.8.2023 klo 11.07
  • Tulosta sivu