Kiertotalouden tiekartat

Kiertotalouden tiekartta on ohjelma, jossa määritellään kiertotalouden tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut vuonna 2016 selvityksen ”Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025”. Julkaisussa esitellään toimet, joilla voidaan vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tiekartan laatimisen yhteydessä ideoita ja näkökulmia kerättiin laajalta toimijajoukolta. Kiertotalouden tiekarttaa päivitetään parhaillaan ja päivitetty kiertotalouden tiekartta julkistetaan keväällä 2019.

Useat kaupungit ovat laatineet resurssiviisauden tiekarttoja, jotka kattaa hiukan laajemman näkökulman. Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku hahmottelivat vuonna 2015 omat tiekarttansa Sitran kanssa. Nämä kaupungit muodostavat yhdessä Hyvinkään, Iin, Joensuun, Kuopion, Lahden, Riihimäen ja Vaasan kanssa ns. FISU-verkoston (Finnish Sustainable Cities). Kaikki FISU-kunnat tulevat tekemään omat resurssiviisauden tiekarttansa. Sitra on julkaissut ohjeen työkarttatyöskentelyyn.

Myös muut tahot ovat laatineet kiertotalouden tiekarttoja ja suunnitelmia. Varsinais-Suomen liitto julkaisi keväällä 2017 Valonian johdolla Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan, jossa on kolme painopistealuetta: kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka.

CIRCWASTE-hankkeen puitteissa laaditaan alueelliset kiertotalouden tiekartat neljälle alueelle Suomessa: Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. Lisäksi tiekartat laaditaan myös CIRCWASTE-hankkeen kymmenelle Edelläkävijäkunnalle. Työprosessiin osallistuvat alueiden tärkeimmät sidosryhmät ja aluekoordinaattorit.

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.49, päivitetty 30.11.2020 klo 11.04
  • Tulosta sivu