Elinkaaripohjaiset työkalut

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla saadaan tietoa tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Elinkaari voi kattaa materiaalien hankinnan luonnosta, prosessoinnin, kuljetuksen, tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen.

Elinkaariarvioinnin tueksi on laadittu ohjeita ja ISO 14040-sarjan standardit. Lisäksi tiedonkeruun helpottamiseksi on olemassa lukuisia elinkaariarvioinnin tietokantoja, jotka sisältävät inventaariotietoja mm. raaka-aineista, energiantuotannosta, kuljetuksista ja jätehuollosta.

Circwaste-hankkeen aikana tarjoamme yrityksille, kunnille ja kansalaisille elinkaaripohjaisia työkaluja ja ohjeita niiden käyttämiseen.

Webinaarisarja elinkaariarvioinnista

Circwaste-hanke järjestI 2.4.2019 kaikille avoimen webinaarikoulutuksen ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointiin soveltuvan elinkaarityökalun CCaLC2:n (Carbon footprinting tool) käytöstä. Työkalu soveltuu esimerkiksi yritysten ja kuntien käyttöön. Koulutuksen tallenteiden avulla voi perehtyä elinkaarimallinnuksen perusteisiin ja tutustua CCaLC2-työkalun käyttöön yksinkertaisten case-esimerkkien kautta. Englanninkieliset tallenteet ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

Circwaste-hankkeen tuotos: ohjeistukset LCA-työkalujen käyttöön

Circwaste-hankkeessa tuotettiin LCA-arvioinnin tueksi ohjeistus kahden LCA-laskentatyökalun käyttöön; CCaLC2:n ja Ilmastodieetin. Tutustu ohjeisiin alla olevasta linkistä:

Webinaari tuotteiden ja organisaatioiden hiilijalanjäljestä (PEF/OEF)

Yrityksien toiminta ja tuotteet vaikuttavat ympäristöömme niiden koko elinkaaren ajan. Maailmalla on tällä hetkellä useita eri ympäristömerkkejä ja -mittareita ohjaamassa kuluttajien kulutuspäätöksiä. Nämä kuluttajille eri tietoa tarjoavat ohjauskeinot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia ja voivat siksi hämmentää kuluttajia. Tuotteiden ja organisaatioiden ympäristöjalanjälki (PEF/OEF, The Product/Organisation Environmental Footprint) on Euroopan komission hanke, jolla pyritään tarjoamaan vertailukelpoista tietoa kuluttajien ja yritysten valintojen tueksi.

Circwaste-hankkeen järjestämässä webinaarissa kuulet lisää komission tavoitteista hankkeessa, laskennan metodeista sekä siitä, miten näitä merkkejä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Webinaarin vetävät Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Jáchym Judl, Tero Heinonen ja Hanna Salo. 

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 16.09, päivitetty 21.1.2024 klo 20.42
  • Tulosta sivu