Yhdyskuntajätteen kierrätys ja hyödyntäminen

Laskenta vuoden 2020 yhdyskuntajätteiden määristä ja kierrätyksestä Suomessa osoitti, että sekajätteeseen päätyy vielä paljon kierrätyskelpoista jätettä. Esimerkiksi biojätettä päätyi sekajätteeksi 20 suuren matkustaja-autolautan painon verran. Lisäksi sekajätteeseen laitettiin muovijätettä määrä, joka täyttäisi 14 eduskuntataloa.

Suomen kierrätyskäytäntöihin tarvitaan lisää rohkeutta ja tekoja. Ratkaisuja tarvitaan etenkin muovin kierrätykseen. Hyvin toimivassa kiertotaloudessa jätteet ovat uusien tuotteiden raaka-aineita, esimerkiksi biojätteistä saadaan biokaasua ja muovipakkauksista uusia tuotteita. Kierrätyksen kautta kartonkikuitukin voi kiertää jopa 25 kertaa.

Suomen yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut vuosina 2016-2020. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 42 % vuonna 2020.
Suomen yhdyskuntajätteen määrä jakeittain vuosina 2016-2020. © SYKE
Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi 3,3 miljoonaa tonnia, mikä on 596 kg / henkilö. Sekajätteen määrä on yli 50 % kaikesta yhdyskuntajätteestä.
Suomen yhdyskuntajätteen määrä ja jakauma vuonna 2020. © SYKE
Sekajätteestä 17 % oli muovijätettä vuonna 2020. Muovijätettä erilliskerättiin 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.
Muovijätteen osuus sekajätteestä vuonna 2020. © SYKE
Sekajätteestä 33 % oli biojätettä vuonna 2020. Biojätettä erilliskerättiin 6 % enemmän kuin vuonna 2019.
Biojätteen osuus sekajätteestä vuonna 2020. © SYKE
Biojätteistä saadaan polttoainetta kaasuautoille, kartonkikuitu ja muovi kiertävät uusiksi tuotteiksi.
Lajittelemalla ja kierrättämällä saadaan uusia tuotteita ja säästetään luonnonvaroja. © SYKE

Kuvat perustuvat SYKEn, Tilastokeskuksen, Suomen Kiertovoiman, Pirkanmaan ELY-keskuksen laatiman Pakkausjätetilaston ja Suomen Kuitukierrätys Oy:n tietoihin.

Kuvat on tuotettu Circwaste-hankkeessa.

Infograafit 

Yhdyskuntajätteen määrä:

Yhdyskuntajätteen jakauma:

Muovijäte:

Biojäte:

Lajittelemalla ja kierrätämällä saadaan uusia tuotteita:

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1605, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 28.1.2022 klo 10.36, päivitetty 9.2.2022 klo 15.01

  • Tulosta sivu