Jätteiden käsittely Suomessa

Meillä Suomessa on puhdas luonto ja korkea elintaso. Jätteidemme käsittely kytkeytyy moniin keskeisiin ympäristöongelmiin: luonnonvarojen hupenemiseen, ilmastomuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Jätteet voivat olla ongelma, mutta myös halutessamme ratkaisu. Jotta luonto pysyy puhtaana, tulee pitää huolta, että jokaisella on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon.

Suomessa on panostettu tutkimus ja kehittämistyöhön ja syntyneillä innovaatioilla on mahdollistettu materiaalien yhä tehokkaampi kierrätys. Aiemmin jätteet ajateltiin vain roskana, nykyään ne nähdään enemmänkin raaka-aineena. Jätteiden käsittelytavat ovat vuosien varrella vaihtuneet kaatopaikalle sijoittamisesta energiana hyödyntämiseen ja kierrätykseen.

Korkealaatuisiet jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle. Työtä on tehty jo pitkään. Lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen, kehittyneet jätehuoltojärjestelmät ja ihmisten halu lajitella jätteitä tähtäävät luonnon ja luonnonvarojen säästämiseen ja luonnon säilyttämiseen puhtaana myös tuleville sukupolville.

Suomen jätehuollon onnistumisia ja niitä ohjaavia tekijöitä kuvattiin syksyllä 2020. Voit vaihtaa videoon tekstityksen kielen englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja kiinaksi videosoittimen rattaan kuvasta. Voit myös ladata tekstimuotoisen suomenkielisen litteroinnin. © SYKE/Circwaste

Materiaalia käyttöösi

Tämä video on tuotettu Circwaste-hankkeessa, joka saa rahoitusta EU:lta. Sisältö edustaa ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa. Kiitämme kaikkia videontekoon osallistuneita tahoja. Videota saa vapaasti hyödyntää opetustarkoituksessa, lähteeksi on mainittava Suomen ympäristökeskus SYKE ja Circwaste-hanke.

Lisätietoja

  • ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 7.12.2022 klo 18.20, päivitetty 7.12.2022 klo 14.56
  • Tulosta sivu