Jätteiden lajittelu

 

Circwaste-hanke on laatinut materiaalia lajittelun motivoimiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä. Organisaatiot ja kotitaloudet voivat hyödyntää materiaalia vapaasti omassa toiminnassaan. Toivommekin, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää materiaalia sisäisessä viestinnässään!

Kierrätystavoitteeseen on vielä matkaa

Yhdyskuntajäte on kotitalouksissa sekä organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä. Vuonna 2025 EUn yhteinen tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua niin kotona kuin työpaikoilla.

Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia, josta sekajätettä oli yli 1,6 miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 170 000 tonnilla, eli yli viisi prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus - Jätetilasto 2020). Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus väheni hieman ollen 42 prosenttia. Toisaalta materiaalina hyödyntämisen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin aiemmin; yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kasvu ohjautui pääosin energiahyödynnykseen. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt Suomessa useita vuosia jo lähes samana, vuonna 2020 se oli vain 42 prosenttia.

Kierrätyksen pyörät on siis saatava pyörimään nopeammin!

Rakasta joka murua – biojätteet hyötykäyttöön

Erityisesti biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Arvioiden mukaan kaikesta syntyvästä biojätteestä päätyy sekajätteeksi yli puolet. Heikon lajitteluaktiivisuuden lisäksi asiaa selittää se, että kaikilla kiinteistöillä ei lajittelumahdollisuutta vielä ole. Kierrätykseen kelpaavaa biojätettä on polttoon menevästä sekajätteestä noin kolmasosa.

Biojätteen erilliskeräyksen vauhdittamiseksi ympäristöministeriö luotsasi vuosina 2020-2021 Rakasta joka murua -kampanjaa, joka kannusti suomalaisia vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä kotona ja työpaikalla.

Infograafit

Ruokahävikki, prosentit:

Ruokahävikki, eurot:

Ruokahävikki, kilot:

Ruokahävikki, ruoka-annokset:

Kahvin hävikki:

Biojäte:

Julkaistu 4.2.2022 klo 15.01, päivitetty 9.2.2022 klo 17.02
  • Tulosta sivu