Tillgänglighetsutlåtande

Uppgjort 2.1.2020
Granskat senast 1.9.2020

Detta utlåtande gäller webbplatsen Circwaste.fi som uppdateras av Finlands miljöcentral SYKE.

På webbplatsen tillämpas EU:s tillgänglighetsdirektiv (2016/2102) samt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Syftet med lagstiftningen är att främja jämlikheten mellan människor i det digitala samhället och harmonisera kraven på tillgänglighet. Arbetet för att uppfylla tillgänglighetskraven pågår som bäst och SYKE strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet.

Tillgänglighetens status just nu

Vi har utvärderat webbplatsen med tanke på tillgänglighetskravet på AA-nivå i WCAG 2.1 Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

 • Följande funktioner är inte tillgängliga eftersom tillgänglighetslagstiftningen inte tillämpas på dem:
 • PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade innan den 23 september 2018
 • audio och video som publicerats innan den 23 september 2020
 • direkta audio- och videosändningar
 • webbkartor och karttjänster
 • tredje parts innehåll som SYKE inte finansierar eller utvecklar och övervakar[

En del av webbplatsens funktioner kan inte utan betydande ändringsarbeten och kostnader harmoniseras med tillgänglighetskraven. Med hänsyn till såväl SYKEs begränsade resurser som de rätt ringa behoven för personer med funktionsnedsättning av att använda funktionerna i fråga har vi bedömt att det i dagsläget skulle medföra en oproportionell börda för SYKE att efterleva tillgänglighetskraven. Därmed tillämpas tillfälligt undantaget om oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet på följande funktioner:

 • färgernas kontraster
 • bildernas textmotsvarigheter
 • uppgifter sparade på kartorna
 • infografer
 • PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer publicerade efter den 23 september 2018
 • tabeller

Vi fäster framledes närmare uppmärksamhet vid de nämnda missförhållandena. När vi gör upp nytt innehåll för webbplatsen strävar vi efter att göra det tillgängligt.

Om du önskar få webbplatsens uppgifter eller tjänster som finns i icke-tillgängligt format på ett alternativt sätt kan du skicka oss e-post till adressen saavutettavuus@syke.fi.

Kontaktuppgifter och respons om webbplatsens tillgänglighet

Vid SYKE behandlas tillgänglighetsfrågor och -respons främst av administrativa- och kommunikationstjänsterna. Du har rätt att ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet. Vi är väldigt tacksamma över såväl alla kommentarer och frågor som förslag till förbättring eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. Du kan kontakta oss i tillgänglighetsfrågor genom att skicka e-post till adressen saavutettavuus@syke.fi.

Du har rätt att göra en begäran om utredning eller angöra en tillgänglighetsklagan hos tillsynsmyndigheten om vi ger dig ett svar på din fråga som inte är tillfredsställande. Mer information och anvisningar finns på tillsynsmyndighetens webbplats www.tillgänglighetskrav.fi/.

Publicerad 09-12-2019 kl. 12.39, uppdaterad 30-11-2020 kl. 15.56

 • Skriv ut sidan