Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis

Nyhet 07-03-2022 kl. 13.22
© Jonna Wirén

Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidigt finns ett ramavtal för nya möbler.

"Det nämns också återvinning av möbler efter avveckling", säger Tarinka Ringvall, upphandlingschef för Lahtis stad. I ramavtalet fastställs vissa krav på leverantörerna. "De måste känna till bakgrunden till återvunna möbler för att utesluta risken att de används i lokaler med inomhusluftproblem. Leverantörerna åtar sig dessutom att underhålla och reparera möblerna under garantitiden och vid behov därefter."

Enligt Ringvall har förvånansvärt många av stadens aktörer haft en hög tröskel för inköp av begagnade möbler, och upphandlingen har kommit igång först i slutet av 2021. "Det är viktigt att med stöd av en omfattande intern kommunikation förespråka alternativet återvunna möbler för att motverka oron för dålig kvalitet. Dessutom måste man acceptera att det inte finns något sätt att få fram all information om gamla återvunna möbler, till exempel om material eller kemikalier som använts i möblerna.”

Återvunna möbler skapar personliga lokaler i skolan

En av pionjärerna inom upphandling av återvunna möbler är högstadieskolan Kukkasen peruskoulu i Lahtis. När skolan flyttade till de lediga lokalerna i Rakokivi lågstadieskola och gymnasieskola i Nastopoli utrustades lokalerna nästan uteslutande med återvunna möbler. Detta var tack vare skolans aktiva personal och skolans rektor Sanna Ainola.

"Vi tog med oss möbler från vår gamla skola och tog även möbler i bruk som friställts i andra undervisningslokaler i staden", säger Ainola. Enligt henne kan man kanske inte med återvunna möbler skapa ett enhetligt utseende för hela skolan, men lärarna har å andra sidan friheten att möblera sina klasser på ett mer personligt sätt. ”Lärarna kunde också påverka inredningen av lokalerna, och till exempel gardinerna tillverkas i de ungas verkstäder i Lahtis."

Nastopoli är inte en vanlig skolbyggnad; utan består av öppna inlärningsmiljöer som har skapats i de tidigare maskinhallarna. Korridorerna är också rymliga och en av dem utformades tillsammans med eleverna till en aktivitetsaula. "På begäran av eleverna skaffades till exempel återvunna soffor, saccosäckstolar och ett begagnat biljardbord till aulan. Den som deltagit i inredningsarbetet sätter större värde på lokalerna."

© Timo Harmaa/Pa-Ri

Återvunna möblers funktionalitet skiljer sig inte från nytillverkade möblers

Återvinningsmöblerna till Kukkasen peruskoulu levererades av Pa-Ri Materia Oy, som har specialiserat sig på försäljning av återvinningsmöbler sedan 1997. I sortimentet ingår nu även nya möbler, och när möbler av bägge slagen kombineras talar vi om hybridinredning av lokaler. "Det viktigaste målet är att få en så lång livscykel som möjligt för möblerna", säger regiondirektör Timo Harmaa.

Den största enskilda beställningen av återvunna möbler i Pa-Ris historia levererades till Kukkasen peruskoulu, som bland annat omfattade mer än 300 elevbord, möblerna i elevernas aktivitetsaula och de mjuka möblerna i lärarrummet samt konferens- och fikarummen. Flertalet av dem är upp till 3–5 år gamla kvalitetsmöbler från Martela och EFG. "Vi känner också till möblernas historia med exakthet. De mjuka möblerna kommer från Wärtsiläs kontor i Vasa och elevborden från Försvarsmakten."

© Piia Kytö

Alla återvunna möbler som säljs av Pa-Ri har redan vid mottagandet konstaterats säljbara. Mjuka möbler är åtminstone dammsugna, ofta tvättade och vid behov omklädda. Komponenter kan också kombineras, till exempel är en stol byggd av flera utbytbara delar. "Återvunna möbler skiljer sig emellertid till utseendet från nya. Funktionaliteten är densamma."

De flesta möbler som levereras till Kukkasen peruskoulu ingår fortfarande i tillverkarens sortiment, varför man kunde konstatera att valet av återvunna produkter sänkte priset på möbelupphandlingen till en fjärdedel jämfört med motsvarande nyinköpsnivå. Tack vare besparingarna kunde skolan beställa ergonomiska elektriska bord och sadelstolar till alla lärare som önskade dessa. Miljöbesparingarna var minst lika stora.

”Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab granskade den upphandling som gjorts av Kukkasen peruskoulu, och användningen av återvunna möbler sparade 71 000 kilo fasta naturresurser", säger Timo Harmaa. Koldioxidutsläppen minskade med 22 500 kg. "Det motsvarar utsläppen från en genomsnittsfinländares boende under en period av drygt 10 år."

Läs mer

  • Tarinka Ringvall, inköpschef i Lahtis stad, förnamn.efternamn@lahti.fi

Mer om detta ämne


  • Skriv ut sidan