Ny avfallsplan vägleder oss att tillsammans bygga upp en cirkulär ekonomi

Nyhet 24-11-2021 kl. 13.39
Tuuli Myllymaa
Tuuli Myllymaa © Kai Widell

Syftet med Circwaste-projektet är att främja genomförandet av en nationell avfallsplan och att främja målen för en cirkulär ekonomi. Projektet har nu arbetat mot dessa mål i mer än fem år, och det återstår fortfarande två år. I projektets slutfas kommer en ny och ännu bättre avfallsplan att främjas, vars utkast precis har varit på utlåtanderunda.

Den nya nationella avfallsplanen kommer att vara i kraft till 2027, och planen har grundligt reviderats och uppdaterats. Resultatet är utmärkt. I avfallsplanen föreslås en utveckling av produktions-, konsumtions- och avfallshanteringskedjan på alla nivåer. Som bekant kan inga större och varaktiga förändringar och mål uppnås på egen hand, utan det behövs ett starkt samarbete och samförstånd.

Enligt den nationella avfallsplanen till år 2027 kommer investeringsunderskottet i avfallsinfrastrukturen att uppgå till flera hundra miljoner euro, inklusive investeringsbehov relaterade till delningsekonomin och förebyggande av uppkomst av avfall. Det är alltid svårt att uppskatta de långsiktiga kostnaderna, vilket även konstateras i planen, men det belopp som föreslås kan mycket väl underskatta behoven.

Eftersom det har visat sig vara mycket svårt att förbättra sorteringseffektiviteten för kommunalt avfall utöver den nuvarande nivån, kommer det också att krävas andra åtgärder än åtgärder för att förbättra källsorteringen för att sluta kretsloppet i framtiden. Till exempel behöver mekanisk, kemisk och annan ny behandlingsteknik byggas upp. Dessa investeringar behövs också för företagsgenererat avfall. De medel som öronmärkts för att främja den cirkulära ekonomin bör i detta skede användas för utveckling och konstruktion av inhemsk teknik.

Det är särskilt glädjande att avfallsplanen har skapat förutsättningar som också stöder de viktiga resultaten av Circwaste-projektet. Exempelvis görs ansträngningar för att undanröja hinder för att fastställa regionala återvinningsmål. Produktionen av regional information har betecknats som ett viktigt och användbart stöd för den regionala ledningen. Ännu viktigare är att denna information kommer att användas för att styra åtgärderna i rätt riktning.

Ett gammalt talesätt säger att kunskap är makt. I dagens informationssamhälle innebär utövningen av denna makt också ett stort ansvar. Det sätt på vilket information görs tillgänglig för alla är av stor betydelse. Det senaste utkastet till avfallsplan innehåller flera mål för de nya informationssystem som införts genom avfallslagen och för att fram helt ny information. Detta kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på och tillgången till information. Frivilliga avtal, som förhoppningsvis kommer att utarbetas flitigt i både kommuner och företag, kommer att öka drivkraften.

När man ser tillbaka på projektet Circwastes femåriga livscykel har världen förändrats enormt. Behovet av information kvarstår emellertid och har till och med ökat, särskilt när det gäller korrekt information. Projektet kommer att fortsätta att eftersträva detta mål under de kommande två åren.

Tuuli Myllymaa, Circwaste-projektets projektchef, gruppchef, Finlands miljöcentral


  • Skriv ut sidan