Sosio-ekonomiset taustatiedot

Circwaste-hankkeessa seurataan maakuntien ja kuntien aluetalouden ja hyvinvoinnin kehitystä muutaman sosioekonomisen mittarin avulla.

Työllisyyttä seurataan maakuntatasolla sekä kuntatasolla. Myös hankkeen osahankkeiden työllistävää vaikutusta seurataan. Työllisyysseuranta koskee koko maakunnan tai kunnan väestöä ja seurannalla pyritään saamaan kokonaiskuvaa alueiden sosioekonomisesta kehityksestä.

Työllisyyden käsite kattaa kaikki ne 18–74-vuotiaat henkilöt, jotka ovat ansiotyössä (palkansaajina tai yrittäjinä) eikä työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Circwaste-alueiden työllisyysseuranta perustuu Tilastokeskuksen alue- ja kuntakohtaiseen seurantaan:

Osahankekohtainen työllisyyden seuranta perustuu osahankkeiden omiin työllisyystietoihin.

Arvonlisäys on tuotetun hyödykkeen synnyttämä arvo. Circwaste-alueilla seurataan myös arvonlisäyksen kehitystä aluetaloudessa. Alueellinen arvonlisäystieto on Tilastokeskuksen aluetilinpidon tuottama tieto Tuotanto ja työllisyys maakunnittain (stat.fi) -tilastosta.

Työllisyyden ja arvonlisäyksen kehitys pilottialueilla

 

 

Julkaistu 12.4.2019 klo 12.16, päivitetty 21.7.2023 klo 16.52
  • Tulosta sivu