Parhaat reseptit Suomen jätehuollon tulevaisuudelle

RSS
25.3.2022 Hanna Salmenperä

Päivitetty Valtakunnallinen jätesuunnitelma (Valtsu) on hyväksytty Valtioneuvostossa 24.3.2022. Vuoteen 2027 yltävä Valtsu on yli 100 keinoa kattava jätehuollon reseptikirja, joka sisältää jätteiden vähentämistä, niiden kiertoon laittamista ja turvallista käsittelyä koskevia tavoitteita ja toimia. Valtsun tavoitteet ja toimenpiteet ovat valtionhallintoa sitovia. Lisäksi jätesuunnitelma sisältää suuren joukon ehdotuksia muiden toimijoiden toteutettavaksi.

Miksi Valtsu?

Valtsu on strateginen ohjelma, joka osoittaa Suomen jätealalle suuntaa, määrittelee jätealan lähtökohdat ja kehityskohteet sekä listaa erilaisia tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Valtsua lukemalla pystyy tekemään päätelmiä myös maamme jätehuollon suoriutuvuudesta. Uusi Valtsu esittelee Suomen, jossa jätehuollon pulmia ratkotaan monipuolisesti ja asiantuntevasti.

EU edellyttää jäsenmailtaan kansallisia jätesuunnitelmia. Niiden sisältö on pitkälle määritelty jätedirektiivissä ja edelleen kansallisessa jätelainsäädännössä. Lainsäädäntö asettaa toiminnalle reunaehdot, mutta säätely ei ratkaise kaikkia ongelmia tai anna eväitä kaikkien asioiden toteuttamiseen. Valtsua tarvitaankin täydentämään päämäärät ja periaatteet käytännön toimiksi.

Valtsu on tarkoitettu kaikille

Monet ministeriöt saavat Valtsussa tehtäväkseen edistää jäteasioita omilla hallinnonaloillaan. Tämä on tärkeää, koska jätteisiin kytkeytyvät ongelmat eivät ole vain jäte- tai ympäristöalan ratkottavissa. Valtsussa on kattavasti ehdotuksia muillekin toimijoille: kunnille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille.

Valtsun anti vaihtelee kohderyhmittäin. Viranomaisille se antaa selkänojaa päätöksentekoon. Jätehuollon ammattilaisille se taas kertoo toivotusta suunnasta, johon jätehuoltoa ja kiertotaloutta luotsata. Monille yrityksille ja organisaatioille Valtsu viestii odotetuista kiertotaloutta edistävistä liiketalouskonsepteista sekä investoinneista. Kansalaiset voivat lukea Valtsusta arkipäiväisten jätetoimien tarpeellisuudesta.

Uusia teemoja ja innostavia aloitteita

Päivitetyssä Valtsussa on neljän aiemman painopisteen (yhdyskuntajätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä rakentamisen jätteet) joukkoon lisätty kaksi uutta teemaa: pakkausjätteet sekä kertakäyttömuovien vähentäminen. Keskeisiä kokonaisuuksia ovat myös jäte- ja tuotetiedon digitaalisuus ja oikeellisuus sekä jätteen synnyn ehkäisyn toimenpiteet.

Monenlaisia innostavia aloitteitakin ollaan synnyttämässä Valtsun johdolla. Esimerkkeinä sitovista toimenpiteistä mainittakoon tuotteiden käyttöiän pidentämistä vauhdittavan taloudellisen ohjauksen selvittäminen ja käyttöönotto sekä valtakunnallisen jäteneuvontasuunnitelman laadinta. Lisäksi tullaan edistämään alueellisia kierrätystavoitteita ja ohjeistamaan jätteiden keräyksen järjestämisestä uudelleenkäytön mahdollistamiseksi.

Laadukkaampaa jätetietoa

Jätetietopohjan ohuus nousee esille jatkuvasti eri selvitysten yhteydessä. Uusi Valtsu sisältää useita kiinnostavia avauksia toimiksi, joilla tietopohjaa vankennetaan. Jos ja kun kaikki niistä toteutuvat, meillä tulee olemaan nykyistä paremmat asemat seurata kehitystä ja kohdentaa ohjauskeinoja.

Voimaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen

Valtsu sisältää myös kansallisen jätteen synnyn ehkäisyn ohjelman. Yhteensä jätteen vähentämisen toimia on 32. Keinovalikoima kattaa vapaaehtoisia sopimuksia, katselmuksia, julkisia hankintoja, julkisen sektorin omia toimia, ympäristökasvatusta, ympäristöluvitusta, neuvontaa, ohjeistusta ja yhteistyötä. Tavoitteena on vähentää jätemääriä ja roskaantumista, ehkäistä muovijätteiden syntyä, vahvistaa uudelleenkäyttöä ja vähentää ruokahävikkiä.

Kierrätyksen lisääminenkään ei jää tulevaisuudessa pelkästään lakiuudistuksen varaan, sillä Valtsu edistää vahvasti myös jätteiden kierrätystä.

Vaikuttavuutta seurataan

Valtsulla on voimaa vaikuttaa pelkkää ohjenuoraa enemmän, sillä toimet sitovat valtionhallintoa. Lisäksi ensimmäistä kertaa EAKR -rahoitusohjelman rahoituskriteereinä voi esittää perusteita Valtsusta.

Valtsun toteutumisen seuranta on oleellinen osa koko suunnitelmaprosessia: laadintaa, toimeenpanoa ja seuraavaa päivitystä. Seuranta on numeerista ja laadullista ja sitä on tehty jo aiempien Valtsujen parissa. Valtsun julkistamisen kyljessä julkaistaan seurantatietoja esittelevä ’Suomen jätealan kehitys lukuina’ -esite. Esite on laadittu Circwaste-hankkeen, SYKEn ja YMn yhteistyönä. Kannattaa käydä kurkkaamassa!

erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus 

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.